Normalitātes pārbaude

Datu sadalījuma atbilstības normālajam sadalījumam pārbaude. Kā pārbaudīt, vai dati ir sadalīti normāli? Kā pārbaudīt datu normalitāti? Plohinska metode           Ja < 3, ar Plohinska metodi nav konstatētas atšķirības no normāla sadalījuma.   Pustiļņika metode       Ja |A| < Akr un |E| < Ekr, < 3, ar Plohinska metodi […]

Lasīt
Kļūdu / atlikumu analīze

Kļūdu / atlikumu analīze Normāla sadalījuma noteikšana 1. Grafiskā metode Izveido atlikumu (residuals) histogrammas attēlu. Ko skatāmies: Kļūdu grafiskā analīze parāda, ka histogrammas forma ir līdzīga zvanveida ar nelielu ekscesu un pozitīvu asimetriju – labā aste ir bieza un aprauta. Standartizēto kļūdu vērtības iekļaujas intervālā no (-3;+3). Standartizēto kļūdu grafiks izskatās vienmērīgs, bez tendencēm – […]

Lasīt
Asimetrijas koeficienta aprēķina formula
Ekscesa un asimetrijas koeficients

Ekscesa un asimetrijas koeficientu aprēķins Asimetrijas koeficients izlasei tiek aprēķināts, izmantojot sekojošu formulu: Ekscesa koeficients izlasei tiek aprēķināts, izmantojot sekojošu formulu: Lai veiktu tuvināti pārbaudi datu atbilsītabu normālam sadalījumam, asimetrijas un ekscesa koeficientu vērtības tiek salīdzinātas ar to standartkļūdām. Asimetrijas koeficienta standartkļūdas aprēķina formula: Ekscesa koeficienta standartkļūdas aprēķina formula:   Ja |A| ≤ SE(A) un […]

Lasīt
Sterdžesa formula un datu grupēšana intervālos

Sterdžesa formula un datu grupēšana intervālos   Sterdžesa formula: intervālu skaits n = 1 + 3,322 lgN   Intervāla platums:   Datu grupēšana intervālos Apakšējā robeža Augšējā robeža Centrs Centrs – ½ h Centrs + ½ h izlases minimālā vērtība Centrs – ½ h Centrs + ½ h iepriekšējā centra vērtība + h utt. utt. […]

Lasīt
Mehānika, spēku un momentu zīmju noteikšana epīrām

Mehānika, spēku un momentu zīmju noteikšana epīrām   Zīmju noteikšana spēkiem un momentiem:   Formulas izkliedētai slodzei Vienmērīga Trīsstūris (rēķinot no lielākā gala uz mazāko) Trīsstūris (rēķinot no mazākā gala uz lielāko)  

Lasīt
Indeksi

Laspeiresa, Paašē un Fišera indeksi   Indeksa nosaukums Fiziskā apjoma indeksi Cenu indeksi Laspeiresa indeksi (ar bāzes perioda svariem) Paašē indeksi (ar pārskata perioda svariem) Fišera ideālā formula   Visus indeksus var iedalīt divās grupās: indeksi, kurus aprēķina, izmantojot bāzes perioda svarus (Laspeiresa formula); indeksi, kurus aprēķina, izmantojot pārskata perioda svarus (Paašē formula).   Patēriņa […]

Lasīt
Dinamikas rindas rādītāji

Dinamikas rinda pamata rādītāji ir: Ķēdes absolūtais pieaugums Bāzes absolūtais pieaugums Ķēdes augšanas temps, % Bāzes augšanas temps, % Ķēdes pieauguma temps, % Bāzes pieauguma temps, % Pieauguma 1 % absolūtā nozīme Vidējais ražošanas apjoms Vidējais absolūtais pieaugumus Vidējais augšanas temps Tos ir iespējams aprēķināt, izmantojot formulas: Dažkārt prasa pārbaudīt matemātiskās sakarības starp rādītājiem. Matemātiskas […]

Lasīt
Maksimuma un minimuma nosacījumi atstarotā un cauri izgājušā gaismā, gredzenu rādiusi.
Ņūtona gredzeni

Maksimuma un minimuma nosacījumi atstarotā un cauri izgājušā gaismā, gredzenu rādiusi.

Lasīt