Kompleksais skaitlis: uz algebraisku formu

Kompleksu skaitli z = r ei*φ var izteikt algebraiskā formā:

z = a + bi,

kur a – reāla daļa, b – imagināra daļa.