Hipotēzes atkarīgo izlašu vidējo salīdzināšanai

vienas izlases ģenerālkopas vidējais ir / nav vienāds ar otras izlases ģenerālkopas vidējo

Atkopotas hipotēžu atkarīgo izlašu vidējo vērtību salīdzināšanai pārbaudes metodikas.

HIPOTĒZES ATKARĪGO IZLAŠU VIDĒJO SALĪDZINĀŠANAI

Hipotēzes pārbaude par to, ka vienas izlases ģenerālkopas vidējais ir / nav vienāds ar otras izlases ģenerālkopas vidējo.

vienas izlases ģenerālkopas vidējais ir / nav vienāds ar otras izlases ģenerālkopas vidējo

Hipotēzes pārbaude par to, ka vienas izlases ģenerālkopas vidējais ir lielāks ar otras izlases ģenerālkopas vidējo.

vienas izlases ģenerālkopas vidējais ir lielāks ar otras izlases ģenerālkopas vidējo

Hipotēzes pārbaude par to, ka vienas izlases ģenerālkopas vidējais ir mazāks ar otras izlases ģenerālkopas vidējo.

vienas izlases ģenerālkopas vidējais ir lielāks ar otras izlases ģenerālkopas vidējo