Hipotēzes par korelācijas koeficientu

Hipotēzes pārbaude par to, vai korelācijas koeficients ir būtisks un statistiski ticami atšķiras no konstantas, visbiežāk nulles.

Visas hipotēzes par korelācijas koeficientu – tā salīdzinājums ar konstanti, pārbaudot būtiskumu.

HIPOTĒZES PAR KORELĀCIJAS KOEFICIENTU

Hipotēzes pārbaude par to, vai korelācijas koeficients ir būtisks un statistiski ticami atšķiras no konstantas, visbiežāk nulles.

Hipotēzes pārbaude par to, vai korelācijas koeficients ir būtisks un statistiski ticami atšķiras no konstantas, visbiežāk nulles.

Hipotēzes pārbaude par to, vai korelācijas koeficients ir lielāks / mazāks par kādu pieņemtu konstanti (skaitli).

Hipotēzes pārbaude par to, vai korelācijas koeficients ir lielāks / mazāks par kādu pieņemtu konstanti (skaitli).

Divus korelācijas koeficientus ir iespējams salīdzināt, izmantojot z testu korelācijas koeficientiem, ja abas izlases atbilst normālam sadalījumam.

Z tests korelācijas koeficientiem