Hipotēzes par regresijas vienādojuma koeficientiem

Regresijas koeficients ir lielāks par konstanti.

Apkopota informācija par hipotēžu pārbaudi regresijas vienādojuma koeficientiem – brīvajam koeficientam un virziena koeficientam.

HIPOTĒZES REGRESIJAS VIENĀDOJUMA KOEFICIENTIEM

Regresijas koeficients ir / nav vienāds ar konstanti. Visbiežāk veic pārbaudi, izmantojot nulli.

Regresijas koeficients ir / nav vienāds ar konstanti.

Regresijas koeficients ir / nav vienāds ar konstanti.

Regresijas koeficients ir lielāks par konstanti.

Regresijas koeficients ir lielāks par konstanti.

Regresijas koeficients ir mazāks par konstanti.

Regresijas koeficients ir lielāks par konstanti.

Regresijas vienādojuma brīvais koeficients ir / nav vienāds ar konstanti.

Regresijas vienādojuma brīvais koeficients ir / nav vienāds ar konstanti.

Regresijas vienādojuma brīvais koeficients ir / nav vienāds ar konstanti.

Regresijas vienādojuma brīvais koeficients ir lielāks par konstanti.

Regresijas vienādojuma brīvais koeficients ir lielāks par konstanti.

Regresijas vienādojuma brīvais koeficients ir lielāks par konstanti.

Regresijas vienādojuma brīvais koeficients ir mazāks par konstanti.

Regresijas vienādojuma brīvais koeficients ir lielāks par konstanti.

Regresijas vienādojuma brīvais koeficients ir lielāks par konstanti.