Ņūtona gredzeni

Maksimuma un minimuma nosacījumi atstarotā un cauri izgājušā gaismā, gredzenu rādiusi.

Maksimuma un minimuma nosacījumi atstarotā un cauri izgājušā gaismā, gredzenu rādiusi.

ŅŪTONA GREDZENI ATSTAROTAJĀ UN CAURI IZGĀJUŠĀ GAISMĀ

Maksimuma un minimuma nosacījumi atstarotā un cauri izgājušā gaismā, gredzenu rādiusi.