Dinamikas rindas rādītāji

Dinamikas rinda pamata rādītāji ir:

  • Ķēdes absolūtais pieaugums
  • Bāzes absolūtais pieaugums
  • Ķēdes augšanas temps, %
  • Bāzes augšanas temps, %
  • Ķēdes pieauguma temps, %
  • Bāzes pieauguma temps, %
  • Pieauguma 1 % absolūtā nozīme
  • Vidējais ražošanas apjoms
  • Vidējais absolūtais pieaugumus
  • Vidējais augšanas temps

Tos ir iespējams aprēķināt, izmantojot formulas:

Dažkārt prasa pārbaudīt matemātiskās sakarības starp rādītājiem.

Matemātiskas sakarības

Ķēdes un bāzes absolūto pieaugumu matemātiskās sakarības.

Aprēķina formulas:

Ķēdes un bāzes absolūto pieaugumu matemātiskās sakarības.

Ķēdes un bāzes augšanas tempu matemātiskās sakarības.

Ķēdes un bāzes augšanas tempu matemātiskās sakarības.