Indeksi

Laspeiresa, Paašē un Fišera indeksi

 

Indeksa nosaukums

Fiziskā apjoma indeksi

Cenu indeksi

Laspeiresa indeksi (ar bāzes perioda svariem)

Laspeiresa (ar bāzes perioda svariem) fiziskā apjoma indekss Laspeiresa (ar bāzes perioda svariem) cenu indekss

Paašē indeksi (ar pārskata perioda svariem)

Paašē (ar pārskata perioda svariem) fiziskā apjoma indekss Paašē (ar pārskata perioda svariem) cenu indekss

Fišera ideālā formula

Fišera ideālā formula fiziskā apjoma indeksam Fišera ideālā formula cenu indeksam

 

Visus indeksus var iedalīt divās grupās:

  • indeksi, kurus aprēķina, izmantojot bāzes perioda svarus (Laspeiresa formula);
  • indeksi, kurus aprēķina, izmantojot pārskata perioda svarus (Paašē formula).

 

Patēriņa cenu indekss (PCI). Izmanto Laspeiresa tipa formulu:

Patēriņa cenu indekss (PCI), Laspeiresa tipa formula

Kur I — PCI

p1 un p0 — preces vienības cena pārskata un bāzes periodā;

W0 — preces relatīvie svari

 

Indeksa — deflatora aprēķināšanai izmanto Paašē tipa formulu:

Paašē (ar pārskata perioda svariem) cenu indekss

 

Individuālie indeksi

 

fiziskā apjoma individuālais indekss

Iq = q1/q0

cenu individuālais indekss

 

Ip = p1/p0

vērtības apjoma individuālais indekss

Ipq = (p1*q1)/(p0*q0)

Kopindeksi

Fiziskā apjoma kopindekss

fiziskā apjoma kopindekss

 

Lai aprēķinātu cenu ietekmi uz ieņēmumu vai izdevumu apjomu, aprēķina cenu kopindeksu.

Cenu kopindekss

cenu kopindekss

Ja aprēķinātais indekss ir lielāks par 1, tad konkrētā faktora ietekmē vērojams naudas ieņēmumu vai izdevumu pieaugums.

Vērtības apjoma kopindekss

vērtības apjoma kopindekss

Starp aprēķinātajiem kopindeksiem pastāv sekojoša sakarība:

Sakarība starp kopindeksiem

Indeksu absolūtām starpībām ir ekonomiska jēga. Naudas ieņēmumu vai izdevumu izmaiņas fiziskā apjoma izmaiņu rezultātā aprēķina:

Aq = sum(q1*p0) - sum(q0*p0)

Naudas ieņēmumu vai izdevumu absolūtās izmaiņas cenu izmaiņu rezultātā aprēķina

Ap = sum(q1*pq) - sum(q1*p0)

Ja absolūtā starpība ir pozitīva skaitlis, tad konkrētā faktora ietekmē naudas ieņēmumi vai izdevumi ir palielinājušies.

Absolūto starpību matemātiskā sakarība

Apq = Ap + Aq