Sterdžesa formula un datu grupēšana intervālos

Sterdžesa formula un datu grupēšana intervālos

 

Sterdžesa formula: intervālu skaits n = 1 + 3,322 lgN

 

Intervāla platums:

Intervāla platums, Sterdžesa formula

 

Datu grupēšana intervālos

Apakšējā robeža

Augšējā robeža

Centrs

Centrs – ½ h

Centrs + ½ h

izlases minimālā vērtība

Centrs – ½ h

Centrs + ½ h

iepriekšējā centra vērtība + h

utt.

utt.

utt.

Excel funkcijai Frequency izmanto augšējo robežu vērtības.