Ekscesa un asimetrijas koeficients

Asimetrijas koeficienta aprēķina formula

Ekscesa un asimetrijas koeficientu aprēķins

Asimetrijas koeficients izlasei tiek aprēķināts, izmantojot sekojošu formulu:

Asimetrijas koeficienta aprēķina formula

Ekscesa koeficients izlasei tiek aprēķināts, izmantojot sekojošu formulu:

Ekscesa koeficienta aprēķina formula

Lai veiktu tuvināti pārbaudi datu atbilsītabu normālam sadalījumam, asimetrijas un ekscesa koeficientu vērtības tiek salīdzinātas ar to standartkļūdām.

Asimetrijas koeficienta standartkļūdas aprēķina formula:

Asimetrijas koeficienta standartkļūdas aprēķina formula

Ekscesa koeficienta standartkļūdas aprēķina formula:

Ekscesa koeficienta standartkļūdas aprēķina formula

 

Ja |A| ≤ SE(A) un |E| ≤ SE(E), tad sadalījuma varētu būt normāls.

Precīzam novērtējumam iesakām veikt Kolmogorova-Smirnova testu vai testu ar Pīrsona kritēriju.