Normalitātes pārbaude

Datu sadalījuma atbilstības normālajam sadalījumam pārbaude.

Kā pārbaudīt, vai dati ir sadalīti normāli? Kā pārbaudīt datu normalitāti?

Plohinska metode

plohinska metode

 

 

 

 

 

Ja < 3, ar Plohinska metodi nav konstatētas atšķirības no normāla sadalījuma.

 

Pustiļņika metode

 Pustiļņika metode

 

 

Ja |A| < Akr un |E| < Ekr, < 3, ar Plohinska metodi nav konstatētas atšķirības no normāla sadalījuma.

 

(Plohinska un Pustiļņika metodi parasti lieto kopā vienlaicīgi).

 

Kolmogorova-Smirnova tests

Lieto pie N > 50.

Skatās SPSS izdruku.

Ja Sig. > 0.05, tad dati atbilst normālam sadalījumam ar ticamību 95%.

 

 

Šapiro-Vilka tests

Lieto pie N < 50.

 

Skatās SPSS izdruku.

Ja Sig. > 0.05, tad dati atbilst normālam sadalījumam ar ticamību 95%.