Indeksi

Laspeiresa, Paašē un Fišera indeksi   Indeksa nosaukums Fiziskā apjoma indeksi Cenu indeksi Laspeiresa indeksi (ar bāzes perioda svariem) Paašē indeksi (ar pārskata perioda svariem) Fišera ideālā formula   Visus indeksus var iedalīt divās grupās: indeksi, kurus aprēķina, izmantojot bāzes perioda svarus (Laspeiresa formula); indeksi, kurus aprēķina, izmantojot pārskata perioda svarus (Paašē formula).   Patēriņa […]

Lasīt