Asimetrijas koeficienta aprēķina formula
Ekscesa un asimetrijas koeficients

Ekscesa un asimetrijas koeficientu aprēķins Asimetrijas koeficients izlasei tiek aprēķināts, izmantojot sekojošu formulu: Ekscesa koeficients izlasei tiek aprēķināts, izmantojot sekojošu formulu: Lai veiktu tuvināti pārbaudi datu atbilsītabu normālam sadalījumam, asimetrijas un ekscesa koeficientu vērtības tiek salīdzinātas ar to standartkļūdām. Asimetrijas koeficienta standartkļūdas aprēķina formula: Ekscesa koeficienta standartkļūdas aprēķina formula:   Ja |A| ≤ SE(A) un […]

Lasīt
Sterdžesa formula un datu grupēšana intervālos

Sterdžesa formula un datu grupēšana intervālos   Sterdžesa formula: intervālu skaits n = 1 + 3,322 lgN   Intervāla platums:   Datu grupēšana intervālos Apakšējā robeža Augšējā robeža Centrs Centrs – ½ h Centrs + ½ h izlases minimālā vērtība Centrs – ½ h Centrs + ½ h iepriekšējā centra vērtība + h utt. utt. […]

Lasīt
Indeksi

Laspeiresa, Paašē un Fišera indeksi   Indeksa nosaukums Fiziskā apjoma indeksi Cenu indeksi Laspeiresa indeksi (ar bāzes perioda svariem) Paašē indeksi (ar pārskata perioda svariem) Fišera ideālā formula   Visus indeksus var iedalīt divās grupās: indeksi, kurus aprēķina, izmantojot bāzes perioda svarus (Laspeiresa formula); indeksi, kurus aprēķina, izmantojot pārskata perioda svarus (Paašē formula).   Patēriņa […]

Lasīt
Dinamikas rindas rādītāji

Dinamikas rinda pamata rādītāji ir: Ķēdes absolūtais pieaugums Bāzes absolūtais pieaugums Ķēdes augšanas temps, % Bāzes augšanas temps, % Ķēdes pieauguma temps, % Bāzes pieauguma temps, % Pieauguma 1 % absolūtā nozīme Vidējais ražošanas apjoms Vidējais absolūtais pieaugumus Vidējais augšanas temps Tos ir iespējams aprēķināt, izmantojot formulas: Dažkārt prasa pārbaudīt matemātiskās sakarības starp rādītājiem. Matemātiskas […]

Lasīt
Proporcija nav lielāka par konstanti un proporcija nav mazāka par konstanti
Hipotēzes par proporcijām

Apkopotas hipotēzes par divu proporciju starpību, vienādību, kā arī salīdzinājums ar konstanti – lielāka, mazāka vai vienāda.

Lasīt
Ticamības intervāli

Ticamības intervāli vidējām vērtībām, dispersijai, proporcijām un regresijas koeficientam.

Lasīt
HIPOTĒZES PAR VIDĒJIEM (NAV ZINĀMAS ĢENERĀLKOPU DISPERSIJAS)
Hipotēzes par vidējiem

Hipotēzes par vidējām vērtībām – viss, sākot ar divu izlašu vidējo vērtību salīdzināšanu un beidzot ar salīdzināšanu ar konstantu (skaitli).

Lasīt