Proporcija nav lielāka par konstanti un proporcija nav mazāka par konstanti
Hipotēzes par proporcijām

Apkopotas hipotēzes par divu proporciju starpību, vienādību, kā arī salīdzinājums ar konstanti – lielāka, mazāka vai vienāda.

Lasīt
Ticamības intervāli

Ticamības intervāli vidējām vērtībām, dispersijai, proporcijām un regresijas koeficientam.

Lasīt
HIPOTĒZES PAR VIDĒJIEM (NAV ZINĀMAS ĢENERĀLKOPU DISPERSIJAS)
Hipotēzes par vidējiem

Hipotēzes par vidējām vērtībām – viss, sākot ar divu izlašu vidējo vērtību salīdzināšanu un beidzot ar salīdzināšanu ar konstantu (skaitli).

Lasīt